Xem thêm nội dung, thông tin video trong Google Meet

Tháng 3 17, 2021


Tóm tắt:

Google đang mở rộng bố cục chế độ xem xếp kề cho Google Meet trên iOS và Android để mang lại trải nghiệm người dùng nhất quán trên các nền tảng. Hiện đang triển khai dần cho iOS, với việc triển khai cho Android sẽ bắt đầu vào khoảng cuối tháng 3. Với bản cập nhật này, bây giờ người dùng có thể:

  • Có được trải nghiệm người dùng giống hệt nhau cho dù đang sử dụng Google Meet trong Gmail hay ứng dụng độc lập Google Meet.
  • Xem tối đa 8 người khi video call  trên điện thoại.
  • Xem tối đa 48 người khi video call trên iPad.

Xem 8 người khi video call trên điện thoại

Xem 48 người khi video call trên ipad

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Khi người dùng tham gia bất kỳ cuộc gọi nào trên Google Meet trên thiết bị di động (iPhone, iPad và các điện thoại Android trong vài tuần tới), sẽ tự động thấy bố cục lưới. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách xem mọi người trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) hiện đang được triển khai cho iOS, với việc triển khai cho Android sẽ bắt đầu vào khoảng cuối tháng 3.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và G Suite Business. Cũng khả dụng nếu người dùng đang sử dụng Google Meet bằng tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech