Xem thêm thông tin chi tiết về hành động của Keep với API mới và nhật ký kiểm tra

Tháng 6 03, 2021


Tính năng mới:

Để giúp quản trị viên giám sát và phân tích hoạt động Keep của tổ chức, bắt đầu từ hôm nay, quản trị viên sẽ thấy hiển thị nhật ký kiểm tra hoạt động của người dùng trong Google Keep trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Báo cáo > Nhật ký kiểm tra > Keep. Tại đây, quản trị viên có thể giám sát khi người dùng:

 • Thực hiện hành động trên một ghi chú,

 • Thêm hoặc xóa cộng tác viên,

 • Tải lên hoặc xóa tập tin đính kèm.

Quản trị viên đã bật Keep cho người dùng sẽ thấy hiển thị kiểm tra các sự kiện Keep từ ngày 1/5/2021 trở đi. Các nhật ký kiểm tra này cũng khả dụng trong API Báo cáo, nơi quản trị viên có thể mở rộng báo cáo tự động, bao gồm Keep. Nhật ký sự kiện và API Báo cáo không bao gồm thông tin về nội dung của ghi chú hoặc tập tin đính kèm, chỉ cho biết thông tin người dùng nội bộ đã thực hiện một hành động cụ thể trên ghi chú.

Trong những ngày tới, việc triển khai API mới cho Keep sẽ bắt đầu. API sẽ cho phép quản trị viên và các ứng dụng hỗ trợ quản trị viên quản lý các kiểm soát truy cập Keep cho một tổ chức, cho phép hỗ trợ các trường hợp như bảo vệ dữ liệu doanh nghiệp. Ví dụ: quản trị viên có thể sử dụng API để tạo ghi chú trên Keep hoặc sử dụng ứng dụng để giám sát việc sử dụng Keep và giúp đảm bảo rằng các ghi chú có thông tin nhạy cảm không được chia sẻ quá rộng rãi.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và lập trình viên.

Tại sao quan trọng:

Kiểm tra các sự kiện Keep cho phép quản trị viên hiểu rõ hơn về hoạt động trên Keep và giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc của tổ chức. API Keep cung cấp cho quản trị viên nhiều cách hơn để quản lý cách truy cập dữ liệu Keep.

Hy vọng những tính năng này giúp quản trị viên dễ dàng thêm một lớp bảo mật và tuân thủ bảo vệ dữ liệu Keep trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Nhật ký kiểm tra Keep sẽ tự động xuất hiện đối với các tổ chức cho phép người dùng sử dụng Keep. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về nhật ký kiểm tra của Google Keep.

  • API báo cáo có thể được định cấu hình bởi quản trị viên của Google Keep hoặc những người dùng cụ thể do quản trị viên xác định. Sử dụng hướng dẫn để tìm hiểu thêm về API Báo cáo.

  • Khi API Keep bắt đầu ra mắt, tài liệu API sẽ được xuất bản và Google sẽ cập nhật bài đăng trên blog để bao gồm các liên kết đến tài liệu đó.

 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 27/5/2021.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech