Xem tối đa 16 người tham gia Google Meet cùng lúc với bố cục xếp kề

Tháng 4 25, 2020


Tính năng mới:

Giờ đây người dùng có thể thấy tối đa 16 người cùng lúc trong tùy chọn bố cục xếp kề trong Google Meet.

Ảnh hưởng: 

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: 

Nhìn thấy nhiều người hơn cùng một lúc có thể giúp cải thiện tính năng động của các cuộc họp và lớp học có số lượng đông. Cho dù đó là phản ứng của mọi người đối với những gì đang được thảo luận hoặc dễ dàng theo dõi nhiều người nói hơn, điều này có thể giúp các cuộc họp từ xa được cảm nhận giống như các cuộc họp trực tiếp và khuyến khích sự tham gia.

Hy vọng rằng điều này sẽ giúp các cá nhân và nhóm cảm nhận được sự kết nối nhiều hơn.

Thông tin bổ sung:

Bố cục sẽ điều chỉnh để hiển thị loa hoạt động. Nếu người dùng có một cuộc họp với hơn 16 người khác, thì có một tùy chọn để mở danh sách những người tham gia và xem ai khác trong cuộc họp. Xin nhắc lại, tất cả khách hàng của G Suite có thể tổ chức các cuộc họp với tối đa 250 người tham gia cho đến ngày 30/09/2020.

Tính năng này hiện chỉ khả dụng trong Meet trên web. Sẽ có thêm nhiều cập nhật đối với các cuộc họp có số lượng đông, bố cục trình bày tốt hơn và hỗ trợ nhiều thiết bị hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có kiểm soát quản trị đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: để sử dụng bố cục xếp kề trong cuộc họp, hãy làm theo các hướng dẫn trong Trung tâm trợ giúp.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn từ ngày 20/4/2020. Hy vọng tính năng này khả dụng trước ngày 24/4/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai từ ngày 27/4/2020. Hy vọng tính năng này khả dụng trước ngày 1/5/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech