Xem trạng thái vắng mặt trong Gmail và Hangouts Chat

Tháng 9 06, 2019


Tính năng mới:

Giờ đây, khi người dùng có mục Không có mặt tại văn phòng (Out of office - OOO) ngay trên lịch, một thông báo về trạng thái OOO sẽ xuất hiện trong Gmail và Hangouts Chat khi mọi người cố gắng liên hệ.

Trong Gmail, Google sẽ hiển thị một biểu ngữ về việc người nhận không có mặt tại văn phòng và khi họ sẽ quay lại trong cửa sổ soạn email.

Trong Hangouts Chat, người dùng cũng sẽ thấy một thông báo nhỏ trong cửa sổ soạn thảo trò chuyện cho biết người nhận tin nhắn không có mặt tại văn phòng.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Với lần ra mắt này, trước khi mọi người nhấp vào Gửi, thì thời gian không có mặt tại văn phòng sẽ hiển thị ở nhiều nơi hơn trên G Suite, nghĩa là người dùng sẽ có thêm thời gian rời khỏi không bị gián đoạn. Người gửi cũng sẽ tự tin hơn khi gửi thư cho mọi người vào một thời điểm thích hợp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động. Những thông báo này sẽ tự động bắt đầu hiển thị khi bất kỳ ai được chia sẻ lịch không có mặt tại văn phòng của người dùng.

Thông tin bổ sung:

Nếu người dùng muốn vô hiệu hóa việc chia sẻ thông tin sẵn có cho các ứng dụng G Suite khác, người dùng có thể làm như vậy trong Cài đặt Lịch > Quyền truy cập. Chỉ cần bỏ chọn “Hiển thị thông tin lịch” trong các ứng dụng Google khác, bị giới hạn bởi quyền truy cập”.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

Thông báo Gmail và cài đặt Lịch

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/8/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/9/2019.

Thông báo trong Hangouts

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/9/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt trong cài đặt Lịch.

Nguồn: LVtech