Xem trạng thái mã hóa và mức vá bảo mật đối với các thiết bị có quản lý di động cơ bản

Tháng 9 09, 2019


Tính năng mới:

Google sẽ hiển thị thêm thông tin về các thiết bị có quản lý thiết bị di động cơ bản trong Admin console. Cụ thể, quản trị viên giờ đây sẽ có thể thấy trạng thái mã hóa và mức vá bảo mật cho các thiết bị Android. Trước đây, thông tin này chỉ khả dụng đối với các thiết bị có quản lý thiết bị di động nâng cao.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Trạng thái mã hóa và mức vá bảo mật là những thông tin quan trọng để đánh giá bảo mật thiết bị. Nguy cơ rò rỉ dữ liệu từ thiết bị di động bị mất hoặc bị đánh cắp sẽ ít hơn nếu thiết bị đó được mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu. Các thiết bị có bản vá bảo mật gần đây thường ít bị tấn công hơn các thiết bị có bản vá cũ hơn.

Với việc cung cấp thông tin này cho nhiều thiết bị hơn, quản trị viên có thể hiểu rõ hơn các lỗ hổng bảo mật tiềm ẩn, theo dõi tốt hơn tiến trình của các sáng kiến cải tiến bảo mật và đưa ra các quyết định và quy tắc cấp truy cập theo cấp độ để đảm bảo an toàn dữ liệu trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thông tin bổ sung

Trạng thái mã hóa khả dụng cho các thiết bị Android có API cấp 11 (Android 3.0) trở lên và mức vá lỗi bảo mật khả dụng cho các thiết bị Android có API cấp 23 (Android M) trở lên.

  • Quản trị viên có thể thấy cả trạng thái mã hóa và mức vá bảo mật trên trang chi tiết thiết bị cho từng thiết bị trong Admin console. Điều này khả dụng đối với tất cả khách hàng của G Suite.
  • Quản trị viên cũng có thể thấy mức vá bảo mật trong nhật ký kiểm tra thiết bị tại Admin console > Báo cáo > Thiết bị. Lưu ý rằng nhật ký kiểm tra thiết bị chỉ khả dụng cho các miền G Suite Business, EnterpriseEnterprise for Education.
  • Quản trị viên có thể thiết lập các quy tắc dựa trên thông tin này để tự động hóa các tác vụ quản lý di động.

Xem trạng thái mã hóa và mức vá bảo mật đối với các thiết bị có quản lý di động cơ bản

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang mỏ rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 3/9/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 3/9/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech