Xóa hình ảnh và video trong Google Photos trên máy tính

Tháng 11 19, 2018


Máy tính

Loại bỏ hình ảnh và video không thích bằng cách xóa khỏi thư viện Google Photos.

 1. Truy cập vào photos.google.com
 2. Đặt con trỏ trên mục muốn chuyển vào trash. Ở góc trên bên trái của từng mục, chọn Select (hoặc nhấn SHIFT để chọn phạm vi).
 3. Ở phía trên bên phải, nhấp vào Trash .

Các câu hỏi thường gặp

Tôi phải làm gì nếu vô tình xóa hình ảnh hoặc video?

Hãy vào Trash và thao tác để khôi phục hình ảnh và video.

Điều gì xảy ra nếu tôi xóa hình ảnh hoặc video được sử dụng ở nơi khác?

Hình ảnh và video chuyển vào trash cũng được gỡ bỏ khỏi:

 • Album và những câu chuyện của Google Photos.
 • Phim ảnh trên Google Photos khi chỉnh sửa.
 • Google Drive, dành cho hình ảnh và video được đồng bộ với Google Drive.

Hình ảnh và video chuyển vào trash không tự động gỡ bỏ khỏi:

 • Blogger
 • YouTube
 • Gmail
 • Google+
 • Google Maps

Thông tin tham khảo:

Xóa hình ảnh và video trong Google Photos trên Android

Xóa hình ảnh và video trong Google Photos trên iOS

Nguồn: LVtech