Xóa lịch sử hội thoại trong Hangout Chat

Tháng 3 15, 2019


Tóm tắt: Giờ đây, người dùng có thể xóa lịch sử hội thoại tin nhắn trực tiếp 1:1 trong Hangouts Chat. Những thao tác xóa này áp dụng cho các cuộc hội thoại 1:1 giữa Hangouts và Hangouts Chat theo cả hai hướng. Lưu ý, người dùng chỉ xóa được bản sao của lịch sử hội thoại. Những người dùng khác vẫn có thể xem trò chuyện.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/3/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 11/3/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT.

Nguồn: LVtech