Xuất dữ liệu từ Google Vault ở định dạng PST

Tháng 2 28, 2018


Hiện có nhiều tổ chức thêm dữ liệu vào các công cụ xử lý và duyệt lại trong định dạng Bảng Lưu trữ Cá nhân  của Microsoft (Microsoft Personal Storage Table - PST). Để tiết kiệm thời gian của doanh nghiệp và hỗ trợ quá trình tạo và nhập dữ liệu dễ dàng hơn, Google hiện cho phép quản trị viên Vault có thể xuất Gmail, Google Groups và dữ liệu trò chuyện Google Hangouts công khai theo định dạng theo định dạng PST.

Vault PST Exports.png

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite Business, EnterpriseEducation, và người dùng G Suite Basic có license Vault.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1 -3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị  được đề xuất.

Thông tin tham khảo

Google Vault

Nguồn: LVtech