FormBiểu mẫu


Dễ dàng tạo các cuộc khảo sát và biểu mẫu cho mọi người

Tạo các biểu mẫu tùy chỉnh cho cuộc khảo sát và bản câu hỏi mà không mất thêm chi phí. Thu thập mọi dữ liệu trong một bảng tính và phân tích dữ liệu ngay trong Google Trang tính.Tạo biểu mẫu dễ dàng như tạo tài liệu

Chọn từ nhiều loại câu hỏi, kéo và thả để sắp xếp lại các câu hỏi và tùy chỉnh các giá trị dễ dàng như dán một danh sách.


Gửi bản khảo sát chuyên nghiệp đến khách hàng

Các bản khảo sát tuyệt đẹp giúp bạn kết nối với khách hàng để thu được những thông tin chi tiết có giá trị. Thêm hình ảnh, video và logic tùy chỉnh để cung cấp trải nghiệm cuộc khảo sát tuyệt vời cho những người tham gia trả lời câu hỏi.Phân tích câu trả lời với bản tóm tắt tự động


Xem câu trả lời trong thời gian thực. Bạn cũng có thể truy cập dữ liệu thô và phân tích dữ liệu đó bằng Google Trang tính hoặc phần mềm khác.
Chia sẻ biểu mẫu bằng email, liên kết hoặc trang web

Thật đơn giản để chia sẻ biểu mẫu cho những người cụ thể hoặc cho rất nhiều đối tượng bằng cách nhúng biểu mẫu trên trang web của bạn hoặc chia sẻ qua Google+, Facebook hoặc Twitter.
Tạo biểu mẫu thông minh hơn

Quy tắc xác thực dữ liệu có thể đảm bảo địa chỉ email có định dạng phù hợp, ngày tháng chính xác và mọi người nhận được đúng câu hỏi dựa theo câu trả lời trước của họ.

Tạo câu hỏi và đồng thời phân tích kết quả

Cộng tác theo thời gian thực giúp bạn tạo biểu mẫu nhanh hơn và cho phép bạn phân tích các kết quả cùng một lúc mà không phải gửi nhiều phiên bản của tệp.