VaultVault


Bổ sung tính năng lưu trữ và eDiscovery vào Google Apps

Quản lý, duy trì, tìm kiếm và xuất email cũng như cuộc trò chuyện có lưu nội dung của tổ chức. Với Vault, bạn phải trả thêm 7 đô la/người dùng/tháng. 
Một kho lưu trữ email và các cuộc trò chuyện

Kiểm soát thời gian lưu giữ thư và cuộc trò chuyện công khai. Chỉ định các chính sách cho toàn bộ miền của bạn hoặc dựa theo đơn vị tổ chức, phạm vi ngày và điều khoản cụ thể.Tìm kiếm do Google cung cấp để tìm nội dung nhanh chóng

Tìm và truy xuất thông tin có giá trị, thậm chí từ các tài khoản đã đóng. Đây là một cách thông minh để thu thập những gì mà nhóm pháp lý của bạn cần và ngăn chặn mất dữ liệu do hoạt động luân chuyển nhân viên.Lưu giữ chứng cứ pháp lý để bảo vệ thông tin

Chúng tôi hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra, tuy nhiên, doanh nghiệp của bạn một ngày nào đó có thể phải đối mặt với kiện tụng. Vault giúp bạn luôn sẵn sàng bằng việc cho phép bạn bảo tồn dữ liệu Gmail của người dùng ngoài những giai đoạn lưu giữ tiêu chuẩn.

Dễ dàng xuất sang định dạng chuẩn

Xuất thư được truy xuất qua tìm kiếm sang định dạng chuẩn để xem xét thêm. Bạn có thể xuất kết quả cho bất kỳ tài khoản được cấp phép nào.

Kiểm tra báo cáo để liên tục theo dõi hoạt động

Theo dõi hoạt động của người dùng trong Vault. Khả năng theo dõi kiểm tra mạnh mẽ giúp bạn xem các tìm kiếm, xem thư, xuất dữ liệu và nhiều tính năng khác. Các câu hỏi thường gặp về Vault 
eDiscovery là gì? 
Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu trong tài khoản đã xóa?Làm thế nào để mua Google Apps plus Vault? 
Khám phá điện tử, hay eDiscovery, là quá trình tìm kiếm và tìm thông tin ở định dạng điện tử. Quá trình này được thực hiện để đáp ứng các vấn đề pháp lý và điều tra. 
Nếu bạn xóa người dùng, tất cả dữ liệu liên kết với tài khoản của người dùng đó sẽ bị xóa khỏi Google. Cách tốt nhất là bạn nên tạm dừng tài khoản người dùng thay vì xóa chúng. 
Sau khi bắt đầu dùng thử miễn phí Google Apps for Work, bạn có thể mua Google Vault từ trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Ngoài ra, bạn có thể mua Vault bằng cách liên hệ với bộ phận bán hàng.