Câu chuyện thành công của khách hàng

Tháng 1 23, 2018


Câu chuyện thành công của khách hàng trong Transformation Gallery là câu chuyện trải nghiệm về cách thức khách hàng đã sử dụng Google for Work để tối ưu hóa quy trình kinh doanh. Câu chuyện ngắn như: làm thế nào khách hàng đạt được những mục tiêu trong quá khứ? họ đã làm thế nào để chuyển đổi quá trình kinh doanh bằng cách sử dụng sản phẩm Google? tác động đến người sử dụng như thế nào? tổ chức tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và chi phí?
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên