Chất lượng như thế nào ?

Tháng 1 23, 2018


Chất lượng của video là khá tốt nhưng sẽ phụ thuộc vào chất lượng của các thiết bị bạn đang sử dụng và tốc độ băng thông rộng. Nếu bạn cung cấp thiết bị phù hợp trên thiết bị của bạn, bạn có thể nhận được những gì được gọi là HD hangouts. Cung cấp video 720p HD và yêu cầu một máy ảnh HD 720p trên máy tính của bạn, một CPU có ít nhất bốn lõi và tốc độ băng thông rộng  ít nhất 1.2Mbps (mặc dù Google khuyến cáo ít nhất 1.5Mbps).
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên