Tôi có thể bắt đầu Hangouts từ một profile hay không ?

Tháng 1 23, 2018


Bạn có thể. Thật sự đây chỉ là một trong nhiều cách mà bạn có thể bắt đầu. Nếu bạn đang ở trong một profile, click vào biểu tượng bên dưới speechmark tên số liên lạc. Đây là biểu tượng phổ biến cho hangouts. Ngay lập tức một tab hangouts sẽ xuất hiện ở phía bên tay phải màn hình của bạn. Sau đó bạn có thể bắt đầu giao tiếp bằng video và văn bản như mô tả ở trên.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên