Dữ liệu của tôi có được đảm bảo an toàn trước các khách hàng khác của Google khi chạy trên cùng máy chủ không?

Tháng 1 23, 2018


Có. Dữ liệu hầu như được bảo vệ như thể ở trên máy chủ riêng của dữ liệu. Các bên trái phép không thể truy cập dữ liệu của bạn. Các đối thủ cạnh tranh không thể truy cập vào dữ liệu của bạn và ngược lại. Trên thực tế, tất cả các tài khoản người dùng được bảo vệ thông qua khóa ảo để đảm bảo rằng một người dùng không thể xem dữ liệu của người dùng khác. Điều này tương tự như cách dữ liệu khách hàng được phân tách trong các cơ sở hạ tầng dùng chung khác, chẳng hạn như ứng dụng ngân hàng trực tuyến.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên