Làm cách nào tôi có thể đăng nhập trên trình duyệt không phải Chrome?

Tháng 1 23, 2018


Hiện tại, Khóa bảo mật chỉ được hỗ trợ trên các máy tính chạy trình duyệt Google Chrome. Nếu cần phải đăng nhập trên một trình duyệt khác thì bạn sẽ được cung cấp tùy chọn sử dụng mã xác minh.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên