Làm cách nào tôi có thể đăng nhập trên điện thoại hoặc máy tính bảng của mình?

Tháng 1 23, 2018


Bạn không thể kết nối phiên bản Khóa bảo mật USB với điện thoại một cách thuận tiện. Nếu cần đăng nhập trên điện thoại hoặc máy tính bảng thì bạn sẽ được cung cấp tùy chọn sử dụng mã xác minh. Chỉ cần nhấp vào liên kết ở cuối màn hình cho biết “sử dụng mã xác minh để thay thế”.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên