Nếu tôi định ngừng sử dụng Google Apps, tôi có thể nhận lại dữ liệu của mình không ?

Tháng 1 23, 2018


Có, giải pháp của chúng tôi có các API mở cho tất cả các ứng dụng và bạn có thể nhận lại email, lịch, và tài liệu theo định dạng chuẩn trong ngành (IMAP, iCal, MS Office).
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên