Tôi có thể nhận được máy chủ chuyên dụng không ?

Tháng 1 23, 2018


Không. Google vận hành cái được gọi là môi trường "nhiều chủ sở hữu". Trong khi có sự phân chia lôgic giữa người dùng và các công ty, khả năng tính toán và lưu trữ được chia sẻ qua một dãy tính toán rộng lớn. Đây là trung tâm kiến trúc của Google và kiến trúc này mang lại khả năng mở rộng, độ tin cậy, và tính hiệu quả về chi phí vốn rất nổi tiếng của Google.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên