So sánh sự khác nhau giữa Google Hangouts và Skype ?

Tháng 1 23, 2018


Trong một cuộc gọi, Skpe chỉ cho phép 25 người tham gia, nhưng một khi bạn vượt quá ba người trong một cuộc gọi, bạn phải bắt đầu trả tiền. Google Hangouts có thể có mười người trong một cuộc gọi video miễn phí.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên