Tôi cần điều gì để sử dụng Google Hangouts ?

Tháng 1 23, 2018


Để sử dụng Google hangouts, bạn cần có một tài khoản Google Plus. Đăng nhập vào  http://www.google.com/+/learnmore/ và thực hiện các bước đăng nhập. Để thực hiện cuộc gọi video, bạn nên trang bị 1 camera và 1 microphone. Hầu hết các thiết bị hiện đại đã được trang bị theo tiêu chuẩn, nhưng bạn cũng có thể mua thêm tuỳ theo nhu cầu.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên