Tại sao nên sử dụng Google Talk ?

Tháng 1 23, 2018


Google Talk cho phép bạn liên lạc hiệu quả và hữu hiệu hơn. Bạn có thể trả lời email qua trò chuyện; điều này cho phép bạn có thể giao tiếp trong thời gian thực thực sự và tăng năng suất của bạn cũng như lực lượng lao động của bạn. Vì Google Talk được tích hợp với Gmail nên bạn không cần phải có ứng dụng khách. Ngoài ra, chuỗi thảo luận qua email/IM theo trật tự thời gian cho phép bạn hiểu được toàn bộ lịch sử và ngữ cảnh của cuộc trò chuyện.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên