Tại sao nên sử dụng Google Video ?

Tháng 1 23, 2018


Chia sẻ video giúp các giao tiếp quan trọng như đào tạo nội bộ và thông báo của công ty mang tính cá nhân, hấp dẫn và hiệu quả hơn. Nhân viên có thể chia sẻ video một cách an toàn với các đồng nghiệp được chọn hoặc với tất cả mọi người trong công ty mà không làm cho thông tin bí mật bị công khai. Google sẽ lưu trữ và truyền tải an toàn cho video của bạn, vì vậy nhân viên không cần phải chia sẻ video qua email, hay đặt gánh nặng lên CNTT để có giải pháp video. Nhân viên có thể chia sẻ video ngay tức thì. Bạn không cần bất kỳ phần mềm đặc biệt nào để xem và chú thích, chỉ cần một trình duyệt chuẩn là đủ.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên