Tôi có thể nhờ ai đó thiết lập Google Apps cho mình không?

Tháng 1 23, 2018


Có. Bạn được hoan nghênh làm việc cùng đối tác của Google Apps. Đây là những công ty dịch vụ CNTT có kinh nghiệm có thể giúp bạn đánh giá, tùy chỉnh, triển khai và chuyển đổi sang Google Apps. Họ cũng có thể cung cấp đào tạo, quản lý dữ liệu và hỗ trợ liên tục. Đối tác có những mức phí khác nhau cho các dịch vụ này, tuy nhiên, giấy phép Google Apps luôn có cùng một mức phí cho dù bạn mua trực tiếp từ Google hoặc thông qua đối tác.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên