Tôi có thể sử dụng Google Hangouts cho việc gì ?

Tháng 1 23, 2018


Bất cứ điều gì bạn có thể tưởng tượng. Đó là một cách tuyệt vời để kết nối với mọi người ở mọi nơi trên thế giới. Đây có thể là những người bạn cũ, gia đình hoặc đồng nghiệp.

Những giáo viên rất yêu thích Google Hangouts và họ xem như là một công cụ cung cấp những bài học ảo, và các doanh nghiệp đang ngày càng sử dụng Google Hangouts rất nhiều để phục vụ cho các hội nghị video. Cơ hội để chia sẻ Google Docs trực tuyến làm cho nó dễ dàng hơn để cộng tác với các bên liên quan khác nhau tại nhiều địa điểm.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên