Google Hangouts cung cấp những gì ?

Tháng 1 23, 2018


Google Hangouts có thể được sử dụng trong hai hình thức. Một dịch vụ nhắn tin tức thời cho phép lên đến 100 người trong cùng cuộc trò chuyện. Bạn có thể gửi tài liệu và  tải toàn bộ biểu tượng cảm xúc dễ nhớ có sẵn, giúp mang lại lời nói của bạn với cuộc sống. 

Nhưng tính năng thực sự ấn tượng là chức năng cuộc gọi video.Với tính năng  này bạn có thể nói trực tiếp với bất kỳ người dùng Google Plus đã thiết lập camera cho thiết bị của họ.


Một loại khác là Hangouts trên Google Apps cho phép bạn ghi lại và phát sóng trên YouTube và Google Plus.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên