Tôi có thể sử dụng Khóa bảo mật của mình trên một máy tính khác không?

Tháng 1 23, 2018


Có. Khóa bảo mật được đăng ký cho Tài khoản Google của bạn chứ không phải cho một máy tính cụ thể nào. Bạn có thể sử dụng Khóa bảo mật của mình trên bất kỳ máy tính nào có Google Chrome.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên