Tôi có thể sử dụng cùng một Khóa bảo mật với nhiều Tài khoản Google không?

Tháng 1 23, 2018


Có. Bạn có thể đăng ký cùng một Khóa bảo mật với nhiều Tài khoản Google.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên