Tôi có thể sử dụng miền riêng của mình với Google Apps không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có một miền ?

Tháng 1 23, 2018


Để sử dụng Google Apps, bạn sẽ cần một tên miền như yourcompany.com. Tên miền của bạn là những gì xuất hiện sau www. trong URL trang web của bạn. Nếu bạn đã có một miền, chỉ cần nhập miền này trong quá trình đăng ký; sau đó, bạn sẽ xác minh rằng bạn sở hữu miền này theo ba bước dễ dàng. Nếu bạn cần một miền hoặc muốn một miền khác, chúng tôi sẽ kiểm tra xem miền này có còn không và giúp bạn mua miền này từ một trong những đối tác lưu trữ miền của chúng tôi.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên