Tôi có thể dùng thử Google Apps trước khi mua không ?

Tháng 1 23, 2018


Có. Bạn có thể sử dụng Google Apps miễn phí trong 30 ngày mà không phải cam kết với không cam kết. Đăng ký trong vài phút và tạo tài khoản cho tối đa 10 người dùng thử nghiệm trong tổ chức của bạn. Để khai thác tối đa quá trình dùng thử của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên xác định ít nhất ba công việc quan trọng mà bạn muốn khám phá, chẳng hạn như cộng tác trên tài liệu, bắt đầu cuộc họp video trong Hangouts hoặc kiểm tra Gmail từ thiết bị di động của bạn. Nhập thông tin thanh toán của bạn trong vòng 30 ngày để tránh gián đoạn dịch vụ.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên