Khách hàng có thể dùng G Suite Business không?

Tháng 1 23, 2018


Có, khách hàng mới có thể trải nghiệm GAU với 30 ngày dùng thử.Hãy xem bài viết tại Nâng cấp lên G Suite Business.

Khách hàng hiện đang sử dụng G Suite Basic bản dùng thử có thể nâng cấp lên G Suite Business với cùng số ngày dùng thử còn lại. Ví dụ: nếu một khách hàng dùng thử bản G Suite Basic được 10 ngày của 30 ngày dùng thử. sau đó nâng cấp lên Drive for Work, khách hàng sẽ được dùng thử G Suite Business thêm 20 ngày.

Khách hàng G Suite Basic hiện hữu không thể thử nghiệm G Suite Business.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên