Khách hàng G Suite Basic có thể tiếp tục mua độc lập Vault hoặc Amin Managed Storage (AMS) không?

Tháng 1 23, 2018


Có, khách hàng G Suite Basic hiện hữu có thể tiếp tục mua độc lập Vault hoặc AMS.

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên