Khách hàng sử dụng G Suite Basic + Vault hoặc Admin Managed Storage sẽ được yêu cầu phải nâng cấp trong đợt gia hạn tiếp theo không?

Tháng 1 23, 2018


Không, khách hàng có thể chọn nâng cấp vào đợt gia hạn tiếp theo, nhưng không bắt buộc.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên