Chi phí cho Google Drive được tính như thế nào ?

Tháng 1 23, 2018


Google Drive được tích chung với tài khoản Google Apps. Bắt đầu với tối đa 30 GB bộ nhớ kèm theo cho mỗi người dùng của bạn. Bạn cần thêm bộ nhớ? Chỉ với $4/tháng cho 20 GB, quản trị viên có thể tập trung mua và quản lý tối đa 16 TB (Đúng, đó là 16.000 GB!) bộ nhớ bổ sung cho mỗi người dùng. Tham khảo về bảng giá của Google Drive tại đây 
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên