Có lưu trữ lại lịch sử sửa đổi ?

Tháng 1 23, 2018


Google Docs/Drive luôn theo dõi mọi thay đổi mà bạn và nhóm của bạn đã thực hiện đối với mỗi tài liệu. Lịch sử sửa đổi chi tiết cho phép bạn xem lại mỗi tài liệu sau mỗi nhóm chỉnh sửa và bạn luôn có thể hoàn nguyên về phiên bản trước nếu muốn. Điều này rất phù hợp cho các hoạt động làm việc nhóm.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên