Làm cách nào để tìm tài liệu lưu trữ ?

Tháng 1 23, 2018


Sử dụng khả năng tìm kiếm mạnh mẽ để tìm những thứ bạn cần một cách nhanh chóng. Bạn có thể tìm kiếm bằng từ khóa và bộ lọc để tìm bất kỳ tệp nào và tìm kiếm cả dự án ở dạng hình ảnh hoặc văn bản ở tài liệu đã quét.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên