Có phải nâng cấp hệ thống máy chủ cho Google Vault ?

Tháng 1 23, 2018


Google Apps Vault không đòi hỏi phần cứng bổ sung hoặc cơ sở hạ tầng, tiết kiệm chi phí và nguồn lực CNTT. Google Apps Vault cung cấp một số khả năng độc đáo như: quản lý dữ liệu không trùng lặp với yêu cầu mọi lúc, mọi nơi, tính bảo mật cao, dễ sử dụng và độ tin cậy của Google Apps.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên