Sản phẩm trò chuyện mới Google Hangouts có thể được sử dụng với Google apps Vault không?

Tháng 1 23, 2018


Không. khách hàng sử dụng Vault nên vô hiệu hóa Hangouts và tiếp tục sử dụng Google Talk. Hangouts không tương thích với Vault tại thời điểm này. Khách hàng sẽ không thể lưu trữ đúng cách và thực thi tự động các cuộc trò chuyện. Chi tiết và câu hỏi thường gặp về Google+ Hangouts có thể được tìm thấy ở đây.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên