Điều gì xảy ra khi người dùng Google Apps Vault khi họ vượt quá giới hạn dung lượng Gmail của họ?

Tháng 1 23, 2018


Không có tác động đến Vault khi người dùng vượt quá dung lượng Gmail của họ. Nếu người dùng nhấn giới hạn Gmail của họ, họ có thể hạn chế Gmail bình thường sau khi dung lượng được đạt tới.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên