Tin nhắn có thể được xuất từ Google Apps Vault không?

Tháng 1 23, 2018


Có, tin nhắn có thể được xuất ở dạng MBOX. Tuy nhiên, để làm được như vậy, người sử dụng phải được cấp quyền để "Download Exports".

Nhiều công cụ như Encase, Clearwell, và Concordance có thể sử dụng tập tin định dạng MBOX. Đối với những trường hợp yêu cầu file .eml hoặc .pst, một số khách hàng được thừa hưởng nhiều công cụ của bên thứ ba từ Aid4Mail để chuyển đổi file MBOX sang  những định dạng này.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên