Matters có thể được chia sẽ với các cá nhân khác (ví dụ trợ lý hành chính) với Google Apps Vault không?

Tháng 1 23, 2018


Có, bạn có thể chia sẻ Matters, nhưng chỉ với người sử dụng đã được cấp quyền truy cập vào Vault. Vault cho phép thay đổi quyền truy cập được giao cho người sử dụng. Tuy nhiên, chia sẻ Matters với người dùng khác không ngầm chuyển giao bất kỳ quyền người dùng khác.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên