Tin nhắn mà chỉ có thể hiện trong Google Apps Vault, có thể được khôi phục để hiện trong Gmail không?

Tháng 1 23, 2018


Không. Vault không cung cấp chức năng này.
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên