Hợp nhất dịch vụ Hangouts cho tất cả khách hàng G Suite

Tháng 1 26, 2019


Những thay đổi mới: Như đã thông báo năm 2017, Hangouts Chat và Hangouts Meet là thế hệ Hangouts tiếp theo tập trung vào giao tiếp nhóm. Cuối năm nay, Google sẽ chuyển người dùng Hangouts cũ trên các miền G Suite sang Hangouts Chat và Hangouts Meet. Bước đầu tiên, một số thay đổi sẽ diễn ra vào ngày 16/4/2019.

Mốc thời gian quan trọng cần lưu ý:

Khách hàng của G Suite có thể theo dõi dòng thời gian thay đổi sau:

 • Ngày 16/4/2019 - Một số thay đổi có thể yêu cầu hành động của quản trị viên (xem phần sau để biết thêm chi tiết).
 • Từ tháng 4 đến tháng 9/2019 - Các tính năng từ Hangouts cổ điển sẽ hiển thị trong Hangouts chat.
 • Tháng 10/2019 - Bắt đầu ngưng Hangouts cổ điển đối với tất cả khách hàng G Suite.

Tác động đối với người dùng

Các ngày nêu trên dành riêng cho khách hàng của G Suite và người dùng cuối sử dụng Hangouts cổ điển. Google sẽ tiếp tục hỗ trợ người dùng sử dụng Hangouts cổ điển và mong muốn chuyển người dùng sang Hangouts Chat và Hangouts Meet miễn phí. Thời gian cụ thể hơn sẽ được thông báo trong những ngày sắp tới.

Những thay đổi nào sẽ diễn ra vào ngày 16/4/2019?

Đối với các tên miền G Suite đã bật Hangouts cổ điển, Hangouts Chat cũng sẽ khả dụng cho người dùng trên web và thông qua các ứng dụng di động. Họ cũng có thể tiếp tục sử dụng Hangouts cổ điển trong Gmail, thiết bị di động, web hoặc tiện ích mở rộng Chrome. Xem các chi tiết này để biết khả năng tương tác hoạt động giữa Hangouts Chat và Hangouts cổ điển.

Các thay đổi đối với quản trị viên sẽ bắt đầu diễn ra vào ngày 16/4/2019:

 1. Đối với khách hàng Google Vault, các quy tắc lưu giữ và yêu cầu lưu giữ dữ liệu của Thư sẽ ngừng bảo vệ tin nhắn trong Hangouts cổ điển. Thay vào đó, quy tắc lưu giữ và yêu cầu lưu giữ dữ liệu của Chat sẽ bảo vệ tin nhắn trong cả Hangouts cổ điển và Chat.
 2. Tùy chọn cài đặt quản trị viên của Chat sẽ có thể kiểm soát khả năng nhắn tin trong cả Hangouts cổ điển và Chat.
 3. Bảng điều khiển dành cho quản trị viên sẽ có một tùy chọn cài đặt mới trong Ứng dụng > G Suite > Hangouts Chat để quản trị viên có thể vô hiệu hóa giao diện người dùng Hangouts cổ điển theo tiến độ mong muốn.
 4. Trang cài đặt "Google Hangouts" trong Admin console sẽ được đổi tên thành "Hangouts Meet". Tùy chọn cài đặt này sẽ kiểm soát cả hội nghị truyền hình trên Hangouts cổ điển và Hangouts Meet.

Khách hàng của Google Vault cần thực hiện hành động trước ngày 16/4/2019

Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 16 tháng 4 năm 2019, quy tắc lưu giữ không hạn định cho Chat sẽ được tạo tự động cho những khách hàng Vault có quy tắc lưu giữ hoặc yêu cầu lưu giữ dữ liệu của Thư. Khách hàng sẽ nhận được thông báo khác khi quy tắc này được đặt cho tổ chức. Quy tắc này nhằm bảo vệ tất cả tin nhắn trong Hangouts cổ điển trước khi các quy tắc của Chat bắt đầu có hiệu lực vào ngày 16 tháng 4 năm 2019. Khách hàng phải thực hiện những hành động sau đây trước ngày 16 tháng 4 năm 2019:

 1. Xem xét và đặt các quy tắc lưu giữ mới cho Chat trong Google Vault.
 2. Sao chép mọi yêu cầu lưu giữ dữ liệu hiện có của Thư cho Chat trong Google Vault.
 3. Đặt mọi yêu cầu lưu giữ dữ liệu mới đối với tin nhắn trò chuyện từ Chat trong Google Vault.
 4. Để quy tắc lưu giữ và yêu cầu lưu giữ dữ liệu mong muốn cho Chat có hiệu lực sau khi đặt, hãy xóa quy tắc lưu giữ không hạn định có thể sẽ ghi đè các quy tắc của bạn.

Trong trường hợp không đặt quy tắc lưu giữ hoặc yêu cầu lưu giữ dữ liệu mong muốn cho Chat cũng như không xóa quy tắc lưu giữ không hạn định trước ngày 16 tháng 4 năm 2019, tất cả tin nhắn trong Hangouts cổ điển và tin nhắn trực tiếp trong Chat sẽ được giữ lại vô thời hạn. Vui lòng tham khảo bài viết này của Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách hoàn tất các hành động này.

Thời gian tốt nhất để chuyển người dùng sang Hangouts Chat là gì?

Quản trị viên có thể chuyển đổi người dùng của mình tùy theo nhu cầu của tổ chức. Nếu có thêm chức năng mà tổ chức cần trước khi chuyển đổi, hãy yên tâm rằng từ tháng 4 đến tháng 9/2019, Google sẽ thêm các tính năng giúp người dùng dễ dàng chuyển từ Hangouts cổ điển sang Chat như:

 • Tích hợp với Gmail
 • Trò chuyện với người dùng bên ngoài
 • Trải nghiệm gọi video được cải thiện
 • Thực hiện cuộc gọi với Google Voice

Nguồn: LVtech

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên