Tùy chỉnh tần suất thông báo với nhiều tùy chọn hơn trong Google Chat và Chat trong Gmail

Tháng 4 05, 2021


Tính năng mới:

Google đã thêm nhiều tùy chọn hơn cho cài đặt thông báo trong Google Chat và Chat trong Gmail. Các tùy chọn mới ảnh hưởng đến thông báo trên máy tính và thiết bị di động, cũng như thông báo trên cả ứng dụng Chat và Gmail. Người dùng có thể đặt tùy chọn thông báo thành:

  • Luôn thông báo: người dùng sẽ nhận được thông báo cho mọi tin nhắn và các tin nhắn mới sẽ được gắn huy hiệu.
  • Thông báo ít hơn: người dùng sẽ nhận được thông báo và huy hiệu cho các đề cập trực tiếp, tất cả các đề cập và các chuỗi được theo dõi. Ngoài ra, có một tùy chọn để được thông báo về các cuộc trò chuyện mới trong các phòng.
  • Tắt thông báo: người dùng sẽ không nhận được thông báo nào, nhưng sẽ thấy huy hiệu nếu được đề cập trực tiếp.

Đối với các Phòng hiện có, cài đặt thông báo có thể mặc định ở trạng thái người dùng nhận được nhiều thông báo hơn. Để xem lại và cập nhật cài đặt thông báo, chỉ cần chọn trình đơn mục bổ sung ba chấm trong mỗi phòng.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Các cài đặt thông báo bổ sung này cho phép người dùng kiểm soát nhiều hơn lượng thông báo sẽ nhận được dựa trên mức độ tương tác hoặc mức độ tham gia trong các cuộc trò chuyện cụ thể. Hy vọng với việc cung cấp khả năng điều chỉnh thông báo khi cần, người dùng có thể cập nhật các cuộc trò chuyện cần biết mà không bị quá tải bởi các thông báo.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Người dùng cuối:

    • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt thông báo trong GmailChat.
    • Đảm bảo ứng dụng Gmail và Google Chat được cập nhật lên phiên bản mới nhất của các ứng dụng tương ứng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 22/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên