Trang chủ báo cáo chuyển đổi của Google for Education đang mở và khả dụng trên toàn thế giới

Tháng 5 07, 2021


Tính năng mới:

Các báo cáo chuyển đổi của Google for Education khả dụng đối với khách hàng K-12 của Google Workspace for Education trên toàn thế giới và miễn phí. Lưu ý: báo cáo chuyển đổi chỉ khả dụng bằng tiếng Anh tại thời điểm này.

Trang chủ báo cáo tiếp theo sẽ mở kể từ ngày 3/5/2021.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Báo cáo chuyển đổi là một công cụ miễn phí được thiết kế để định lượng việc triển khai Google for Education cho tổ chức trên các sản phẩm và chương trình của Google. Báo cáo dựa trên học kỳ theo dõi xu hướng sử dụng theo thời gian và giúp dễ dàng hiểu cách tổ chức đang sử dụng Google Workspace for Education, Chromebook và tiến trình thông qua các chương trình Chứng nhận.

Dựa trên thông tin sử dụng và câu trả lời khảo sát, quản trị viên sẽ nhận được các đề xuất và tài nguyên phù hợp từ Google for Education để giúp thúc đẩy tác động nhiều hơn trong tổ chức.

Xem tại đây để biết thêm thông tin về báo cáo chuyển đổi Google for Education, cũng như danh sách các câu hỏi thường gặp.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: quản trị viên cấp cao của Google Workspace for Education phải đăng nhập vào công cụ báo cáo chuyển đổi trong khoảng thời gian từ ngày 3/5/2021 đến 21/5/2021 để đảm bảo sẽ có báo cáo vào ngày 2/6/2021. Trong công cụ này, quản trị viên nên:

  • Cập nhật cài đặt, cụ thể là số sinh viên đăng ký và số giảng viên.

  • Tùy chỉnh cửa sổ báo cáo sản phẩm - quản trị viên nên chọn hai khoảng thời trước và trong vòng 12 tuần, để hiển thị dữ liệu sản phẩm.

  • Tham gia và chia sẻ Khảo sát về Chuyển đổi:

   • Nếu đăng nhập trong khung thời gian đó, nhưng không thực hiện hoặc chia sẻ bản khảo sát, quản trị viên sẽ vẫn nhận được báo cáo — báo cáo đó chỉ đơn giản là thiếu một phần dữ liệu khảo sát có giá trị, các bước tiếp theo được đề xuất và tài nguyên.

   • Xem Câu hỏi thường gặp để biết các đề xuất về người chia sẻ bản khảo sát mẫu email khi chia sẻ với nhóm lãnh đạo.

  • Vào ngày 2/6/2021, hãy đăng nhập vào g.co/edutransformationreport để truy cập báo cáo chuyển đổi tùy chỉnh

 • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: báo cáo chuyển đổi hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng K-12 Google Workspace Education Fundamentals và Education Plus.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline và Nonprofits cũng như khách hàng G Suite Basic và Business

Nguồn: LVtech
Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên