Thêm email đính kèm vào sự kiện Google Calendar

Tháng 1 30, 2018


Trong bài viết trước, LVtech đã hướng dẫn cách thêm tập tin đính kèm vào sự kiện Google
Calendar, và đính kèm email trong Gmail. Hôm nay, LVtech sẽ giới thiệu tính năng đính kèm email vào sự kiện calendar.
Đính kèm email là sự bổ sung hoàn hảo cho lời mời calendar. Điều này phổ biến đối với người sử dụng email để lên danh sách các mục hoạt động. Khi lên lịch cuộc họp để xem lại các nhiệm vụ, tại sao không đính kèm email vào sự kiện calendar? Email không chỉ là điểm tham khảo tốt trong suốt cuộc họp mà còn có thể cung cấp thêm thông tin để khách mời biết trước. Hãy xem video và thực hiện theo các bước sau đây:
Bước 1: Lưu email vào Google Drive
● Tìm email cần đính kèm vào sự kiện Google Calendar.
● Từ trình đơn thả xuống bên cạnh email, chọn In ​(Print​).
● Tùy chọn in sẽ xuất hiện. Chọn Thay đổi​ (Change​) để điều chỉnh các điểm đến.
○ Chọn Lưu vào Google Drive​ (Save to Google Drive​).
○ Nhấp vào Lưu ​(Save​) để rời khỏi cửa sổ in.
Bước 2: Tạo sự kiện Calendar và thêm tập tin đính kèm
● Khi sự kiện lịch đã sẵn sàng sàng để thêm tập tin đính kèm, chọn Thêm tài liệu đính kèm​ (Add attachment​).
● Chọn email vừa lưu dưới dạng PDF trong Google Drive.
● Hoàn thành các chi tiết sự kiện và gửi thư mời.

(Click để xem video)

Nguồn: LVtech