Cải tiến đính kèm tài liệu trong Google Calendar trên web và API

Tháng 1 30, 2018


Đính kèm tài liệu vào sự kiện cho phép người dùng Google Calendar đính kèm ghi chú cuộc họp, bản trình bày hoặc bất kỳ tập tin có liên quan khác từ Google Drive vào sự kiện và có khả dụng cho tất cả người tham dự sự kiện.

Trước đây là tính năng trong Calendar Labs, nay Google đã chính thức ra mắt tính năng đính kèm tài liệu vào sự kiện đang trên Google Calendar web đến tất cả người dùng. Liên kết “Thêm tài liệu đính kèm” (“Add attachment”) sẽ xuất hiện ở tất cả các sự kiện Google Calendar kể từ nay trở đi, ngoại trừ những tên miền chưa kích hoạt Google Drive. 

Drive cũng sẽ bắt đầu kiểm tra xem tất cả khách mời sự kiện có quyền truy cập vào các tập tin đính kèm hay không, và nếu không, sẽ hỏi người tổ chức sự kiện có muốn cấp cho khách mời quyền truy cập nhằm hạn chế những rắc rối trong việc chia sẻ từng tài liệu đính kèm với mỗi người tham dự.

Ngoài ra, người tạo sự kiện có thể thêm các tập tin trên Drive vào sự kiện Google Calendar được tạo ra thông qua Calendar API.

Tính năng dành cho người dùng:

Bản phát hành nhanh đã được khả dụng, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ ra mắt sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

 

Nguồn: LVtech