Chuyển quyền sở hữu Docs, Sheets, Slides và thư mục trong Drive

Tháng 2 02, 2018


Đối với tập tin
Bước 1: vào tài liệu cần sửa đổi quyền sở hữu và nhấp vào “Chia sẻ​” (“Share​”) ngay góc trái màn hình
Bước 2: sau khi nhấp vào “Chia sẻ​” (“Share​”), màn hình sẽ hiển thị như sau, nhấp vào “Nâng cao​” (“Advanced​”)
Bước 3: màn hình “Cài đặt chia sẻ​” (“Sharing settings​”) sẽ xuất hiện, nhấp vào tài khoản cần chuyển quyền sở hữu
Bước 4: xuất hiện drop box với nhiều chọn lựa, check vào “Là chủ sở hữu​” (Owner​)


(Click để xem video)

Đối với thư mục:
Bước 1: nhấp chuột phải vào thư mục cần sửa đổi quyền sở hữu và nhấp vào “Chia sẻ” (Share) ngay trong menu kéo thả
Bước 2: nhấp vào “Chia sẻ​” (Share​)
Bước 3: nhấp vào “Nâng cao​” (Advanced​)
Bước 4: xuất hiện drop box với nhiều chọn lựa, check vào “Là chủ sở hữu​” (Owner​)

(Click để xem video)

Nguồn: LVtech