Mẹo tính toán nhanh trong Google Sheets

Tháng 2 02, 2018


Chỉ cần đánh dấu khối các ô theo nhu cầu, người dùng Google Sheets sẽ có được kết quả: TỔNG (SUM), TRUNG BÌNH (AVERAGE), TỐI THIỂU (MIN), tối đa (MAX), ĐẾM (COUNT)...

(Click để xem video)

Hãy thử trải nghiệm tính năng này!


Nguồn: LVtech