Drive File Stream khởi chạy cho tất cả khách hàng G Suite

Tháng 1 30, 2018


Được phát hành trong Chương trình thử nghiệm cho người dùng vào tháng Ba, Drive File Stream là một ứng dụng dành cho máy tính để bàn cho phép nhanh chóng truy cập tất cả các tập tin Google Drive theo yêu cầu, trực tiếp từ máy tính, có nghĩa là người dùng sử dụng hầu như không có ổ cứng và sẽ không phải phí thời gian để chờ cho các tập tin đồng bộ.

Bắt đầu từ hôm nay, quản trị viên sẽ thấy cài đặt trong Admin console cho Drive File Stream (tại Ứng dụng (Apps) > G Suite > Drive và Tài liệu (Drive and Docs) > Quyền truy cập dữ liệu (Data access)).

Lưu ý: Cài đặt sẽ có hiệu lực vào ngày 26 tháng 9 năm 2017 khi Drive File Stream được phát hành phổ biến.

Kể từ hôm nay, Drive File Stream sẽ được bật cho tất cả khách hàng, nhưng Google sẽ chỉ hiển thị các liên kết tải xuống trong giao diện Drive nếu cài đặt cho phép Sao lưu và Đồng bộ hóa / Google Drive dành cho Mac / PC.

Với lần ra mắt này, Google Drive dành cho Mac / PC đã chính thức bị vô hiệu hóa. Ứng dụng này sẽ không còn được hỗ trợ từ ngày 11/12/2017 và sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn vào ngày 12/03/2018. Người dùng các tổ chức/doanh nghiệp nên sử dụng Drive File Stream để đạt hiệu quả tốt hơn trong công việc.

Một vài điều quan trọng cần lưu ý:

  • Vào tháng 10, Người dùng Drive for Mac / PC có thể bắt đầu nhìn thấy các tin nhắn trong thông báo cho họ rằng Drive for Mac / PC sẽ không còn nữa.
  • Nếu đang dùng cả Drive File Stream và Backup and Sync trên cùng một máy, người dùng sẽ được nhắc dừng đồng bộ hóa Drive của tôi (My Drive) với Sao lưu và Đồng bộ hóa để tiết kiệm không gian ổ đĩa.
  • Người chỉnh sửa Team Drive sẽ không thể chỉnh sửa tập tin trên Team Drives khi tập tin được  mở trong Drive File Stream mà chỉ có thể xem. Để chỉnh sửa các tập tin này, cần phải mở tập tin trong Drive trên web.

Hãy nói tạm biệt với việc mất thời gian khi đồng bộ hóa tập tin và người dùng sẽ không còn bận tâm gì về về không gian ổ đĩa. Với Drive File Stream, tất cả các tập tin luôn sẵn sàng cho người dùng và đồng nghiệp.

Chi tiết ra mắt

Tình năng dành cho người dùng:

  • Cài đặt Drive File Stream ở Admin Console khả dụng cho Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ vào ngày 06/09/2017.
  • Drive File Stream cho người dùng khả dụng cho Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ vào ngày 26/09/2017.
  • Hỗ trợ cho Google Drive dành cho Mac/PC kết thúc vào ngày 11/12/2017; Google Drive dành cho Mac/PC ngừng hoạt động vào ngày 12/03/2018

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Cài đặt trên Admin Console: Đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Khả dụng cho người dùng cuối: Đã triển khai (1-3  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech