Thêm đầu trang, chân trang và số trang trên IOs

Tháng 2 02, 2018


Thêm ngày, tiêu đề, hoặc tên cho từng trang trong một tài liệu bằng cách sử dụng đầu trang và chân trang. Người dùng có thể thực hiện tất cả những thao tác trên chỉ trong Google Docs, riêng Google Sheets và Google Slides không thể thực hiện được.

Lưu ý: Người dùng chỉ có thể xem và chỉnh sửa số trang, đầu trang và chân trang khi một tài liệu ở chế độ "Bố cục in".

Thêm đầu trang hoặc chân trang

 1. Mở một tài liệu trong ứng dụng Google Docs.
 2. Nhấp Soạn thảo (Edit)
 3. Ở phía trên bên phải, nhấp Thêm (More)
 4. Bật “Bố cục in” ("Print Layout").
 5. Chạm vào đầu trang hoặc chân trang.
 6. Gõ nội dung cần chèn trong đầu trang hoặc chân trang.

Thêm số trang

 1. Mở một tài liệu trong ứng dụng Google Docs.
 2. Nhấp Soạn thảo (Edit)
 3. Ở phía bên phải, nhấp Thêm (More)
 4. Bật “Bố cục in” ("Print Layout").
 5. Chạm vào đầu trang hoặc chân trang.
 6. Ở góc dưới bên phải, chọn Chèn số trang (Insert page numbers).
 7. Số trang sẽ xuất hiện ở mỗi đầu trang hoặc chân trang.


Nguồn: LVtech